Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ АКТА: Проект рішення Жмеринської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району».

 Назва акта - «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району».

 Регуляторний орган – Жмеринська районна  рада.

 Розробник документа – Постійна комісія районної ради  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів, комісія з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді,.

  Контактний телефон – (04332) 5-07-36.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом місцевого регулювання

 Відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (зі змінами) передбачається нормативне регулювання і удосконалення застосування орендних ставок за використання нерухомого комунального майна. Також, передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в спільній комунальній власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.

 2. Визначення цілей місцевого регулювання

 Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району,  є підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду  нерухомого  майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна, упорядкування процесу розрахунку, збереження комунального майна та ефективне використання вільних площ, поповнення районного бюджету.

 3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, перевага обраного способу

 Проект рішення районної ради підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради,  як представника власника майна спільної комунальної власності територіальних громад селища,  сіл району щодо управління комунальним майном та затвердження орендних ставок за використання комунального майна, що передбачає  виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».  У зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначені питання вирішуються на сесіях районної ради, альтернативних способів вирішення цих питань чинним законодавством не передбачено.

 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

 Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Жмеринської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району», яким  пропонується затвердити: випадки встановлення розміру річної орендної плати - 1 гривня за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями; врегулювати питання пов’язані з орендою комунального нерухомого майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл району, а саме: контроль за використанням майна, переданого в оренду; суборенда майна; відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди; покращення стану (ремонти, реконструкція) об'єктів оренди.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

   Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна  (крім цілісних майнових комплексів), що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, та майнові відносини між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення районної ради надає можливість:

- здійснювати належний розрахунок плати за використання комунального нерухомого майна;

- упорядкувати порядок використання плати за оренду комунального нерухомого майна;

- поповнювати районний бюджет та власні обігові кошти підприємств -балансоутримувачів при формуванні районного бюджету.

 6. Очікувані результати прийняття акта

 Прийняття зазначеного проекту рішення районної ради та  Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району надасть можливість:

-   здійснювати чіткий контроль за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду;

-  контролювати надходження грошових коштів від оренди комунального нерухомого майна та планувати надходження на майбутні періоди;

-  збільшити надходження коштів до районного бюджету;

-  зробити прозорим та відкритим процес передачі нерухомого майна, що належить до комунальної власності, в оренду.

 

 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

 Показники результативності рішення районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району»  передбачається визначити за наступними критеріями:

8.1. Надходження  орендної плати:

- до районного бюджету;

-  на поповнення власних обігових коштів.

8.2. Розмір площ, наданих в оренду:

-  бюджетним організаціям;

-  підприємствам, установам і організаціям не бюджетної сфери.

8.3. Рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб з основними положеннями цього регуляторного акта. 
           Зазначене рішення районної ради  буде поширюватись на підприємства, установи, організації комунальної форми власності, структурні підрозділи райдержадміністрації, які є балансоутримувачами комунального майна, фізичних і юридичних осіб, що є орендарями нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 -  відстеження динаміки зростання надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності;

- опитування орендарів про неузгодженість прийнятого регуляторного акта існуючим умовам надання в оренду комунального нерухомого майна;

-  відстеження змін в чинному законодавстві;

- відстеження кількості площі переданої в оренду.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.


 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКАРАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


РІШЕННЯ

 

від  ____ вересня 2018 року                                          ____ сесія  7 скликання

Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад селища,  сіл Жмеринського  району, збільшення надходжень до районного бюджету, відповідно до статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, що додається.

2. Встановити наступне:

2.1.Орендна плата в діючих договорах оренди може бути переглянута згідно з новими орендними ставками за умови проведення нової оцінки майна.

2.2.Продовження договорів оренди, укладених до набрання чинності цим рішенням, можливе за умови проведення нової оцінки майна, крім договорів оренди, укладених з бюджетними організаціями.

2.3.Орендодавці майна по закінченню кожного третього року дії договорів оренди (крім договорів оренди, укладених з бюджетними організаціями), протягом наступного місяця зобов’язані проводити нову оцінку майна та перерахунок орендної плати не враховуючи вартість невід’ємних поліпшень майна, здійснених орендарями.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів.

Голова районної ради                                              МАЛЯРЧУК В.Г.

 

 

Додаток

до рішення ____ сесії районної ради 7 скликання від ____ вересня 2018 р.

М Е Т О Д И К А

розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

 

  1. Загальні положення

Дану Методику розроблено відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою створення єдиного організаційно-правового механізму справляння плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища,сіл Жмеринського району: цілісного майнового комплексу комунального підприємства, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

2. Орендна плата

2.1.Орендна плата є обов‘язковим фіксованим платежем, який орендар вносить орендодавцеві або/та до районного  бюджету незалежно від наслідків господарської або іншої діяльності.

2.2.  Орендодавці комунального майна району - комунальні підприємства та установи, зазначені в Переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл  Жмеринського району (додаток 4).

2.3.  Орендна плата встановлюється за погодженням сторін договору оренди, але не може бути меншою розміру, розрахованого за цією Методикою або визначається за результатами конкурсу на оренду майна.

У разі проведення конкурсної процедури орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова.

2.4.Орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць розрахунку на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

Базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції.

Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.5.Орендна плата може змінюватися орендодавцем в односторонньому порядку протягом терміну дії договору оренди, у разі зміни цієї Методики та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями районної ради.

У випадках перегляду орендної плати в діючих договорах оренди, які укладені за результатами проведеного конкурсу, новий розмір орендної плати розраховується з врахуванням суми, запропонованої орендарем до стартової орендної плати, скоригованої на індекс інфляції з дати укладення договору оренди.

2.6.      Річна орендна плата за оренду майна бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок районного бюджету, державними й комунальними закладами охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, Жмеринською районною державною адміністрацією становить одну гривню, який не індексується.

2.7.      У випадках, передбачених цією Методикою, для розрахунку орендної плати використовуються результати незалежної оцінки об’єктів оренди.

Рецензування звітів про незалежну оцінку майна проводиться суб’єктами оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший термін дії оцінки не зазначеному у самому звіті про оцінку майна.

У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди та здійснюється перерахунок орендної плати.

При цьому, якщо орендна плата, визначена на підставі нової незалежної оцінки, менша орендної плати за останній місяць оренди, вона не змінюється.

2.8.      Розрахунок   орендної плати, який здійснюється з використанням результатів незалежної оцінки об’єктів оренди, проводиться без врахування суми податку на додану вартість, яка зазначена у звіті про незалежну оцінку майна.

Орендна плата не включає в себе податок на додану вартість.

До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за комунальні послуги.

2.9.      Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

2.10. Суми    орендної плати, зайво перераховані до районного бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в десятиденний термін від дня одержання його письмової заяви.

2.11. У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати неустойку. Розмір неустойки визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством. Неустойка перераховується Орендодавцю.

3. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства

3.1.Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства розраховується у такій послідовності:

-      визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку.

3.2.      Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу визначається за формулою:

 

формула Методики

де Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об‘єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (установ, закладів), визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики Розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку розраховується за формулою:

формула Методики

де Опл. місячна – орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн..;

Опл. – річна орендна плата, грн.;

Ід.о.– індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

4. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі майна в оренду бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів

4.1.               У       разі передачі в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (крім районного), місячна орендна плата розраховується за формулою:

формула Методики

 

де Опл. місячна - розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, грн;

Пприм. - загальна площа об‘єкта оренди (для приміщень з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики), кв.м;

10-коефіцієнт цільового використання для всіх орендованих приміщень;

Кякості - коефіцієнт якості, що враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об‘єкта оренди, зазначений в додатку 2. При наявності кількох підстав, коефіцієнт Кякості визначається методом множення відповідних коефіцієнтів;

Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди, який встановлюється Держкомстатом України.

4.2.                У      разі перегляду (перерахунку) орендної плати індекс інфляції застосовується з дати укладення договору оренди.

5. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду нерухомого майна іншим юридичним особам, а також фізичним особам

5.1.Орендна плата за оренду нерухомого майна іншими юридичними

особами, а також фізичними особами визначається у такій послідовності:

-     визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку.

формула Методики

де Опл. - розмір річної орендної плати, грн;

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн;

Сор - орендна ставка, зазначена в додатку 1.

5.2.      Якщо       орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

формула Методики           

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), кв.м;

Пп - площа орендованого приміщення з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, кв.м (розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики).

5.3.     Розмір  орендної плати за базовий місяць розрахунку розраховується формулою:

формула Методики        

де Опл. місячна - орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;

Опл. - річна орендна плата, грн.;

Ід.о.- індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

5.4.     У разі використання об’єкта оренди за кількома цільовими призначеннями проводиться зонування - визначення площ для кожного з видів, з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок.

6. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі майна в оренду на короткий строк

6.1.          У        разі передачі в оренду майна на короткий строк (не більше 5-ти днів без права продовження строку дії договору оренди) розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

             формула Методики

де Опл.добова – розмір добової орендної плати, грн.;

Пприм. – загальна площа об’єкта оренди (для приміщень з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики), кв.м;

Кц.викор. – коефіцієнт цільового використання, який застосовується у розмірі не менше 60;

Кякості – коефіцієнт якості, який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об’єкта оренди, визначений в додатку 2. При наявності кількох підстав, коефіцієнт Кякості визначається методом множення відповідних коефіцієнтів;

Кд. – кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) впродовж місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

6.2.               У      разі необхідності на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі:

формула Методики

де Опл. погодинна — погодинна орендна плата, грн..;

Опл.добова — добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;

Кг. — кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

7. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна

7.1.     У разі передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), річна орендна плата встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки майна, крім випадків, визначених цією Методикою.

7.2.     Перед   розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

формула Методики

де Опл. місячна - орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;

Опл. — річна орендна плата, грн.;

Ід.о. — індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. — індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

8. Плата за розміщення обладнання стільникового, супутникового та інших видів зв’язку, об’єктів реклами, банкоматів, торговельних автоматів

Плата за розміщення на об'єктах нерухомого майна обладнання стільникового, супутникового та інших видів зв'язку за перший місяць встановлюється в розмірі не менше 3 000 грн (одне місце). За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

Плата за розміщення на об'єктах нерухомого майна рекламних засобів (спеціальних конструкцій) за перший місяць встановлюється в розмірі не менше 30 грн за 1 кв. м площі конструкції. За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

Договори на розміщення рекламних засобів (спеціальних конструкцій) укладаються без проведення конкурсу (вивчення попиту).

Плата за розміщення на об'єктах нерухомого майна банкоматів та інших фінансових терміналів за перший місяць встановлюється у розмірі не менше 500 грн. (одне місце). За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

Плата за розміщення в будівлях торговельних автоматів за перший місяць встановлюється у розмірі не менше 150 грн (одне місце). За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

9. Порядок розрахунку добової та погодинної орендної плати

9.1.          У         разі, коли об'єкт оренди використовується орендарем неповний місяць або неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

9.2.      Розмір  добової орендної плати розраховується за формулою:

формула Методики

де Опл.добова — добова орендна плата, грн;

Опл. місячна місячна орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;

Кд. — кількість діб роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується шляхом множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.

9.3.      Розмір  погодинної орендної плати розраховується по формулі:

          формула Методики    

 

де Опл. погодинна — погодинна орендна плата в грн.;

Опл. добова — добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;

Кг. — кількість годин роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний робочий день оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної плати на кількість робочих годин орендаря на добу та на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.

10. Визначення загальної площі приміщень, що передаються в оренду

10.1.          Якщо         орендоване приміщення є частиною будівлі, то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається корисна площа кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким призначенням, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну.

             формула Методики         

де Пприм. – загальна площа приміщень, що здаються в оренду, кв.м.;

Пкімн. – корисна площа кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким призначенням, кв.м.;

Кпер. – коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який розраховується шляхом ділення загальної площі всієї будівлі (без врахування площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем) на корисну площу будівлі (без врахування площі вестибюлів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок тощо, у разі, коли вони не використовуються орендарями або балансоутримувачем одноосібно).

Якщо орендар використовує частину приміщення коридору, вестибюлю, холу коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну не застосовується.

10.2.      Відповідальність  за правильність розрахунку коефіцієнту перерахунку корисної площі в загальну несе Орендодавець.

10.3.           У      разі, якщо частина будівлі, що передається в оренду, має окремий вхід і Орендар не користується іншими приміщеннями в будівлі, загальною площею оренди є площа, яку фактично використовує Орендар.

11. Розрахунок орендної плати у разі передачі майна в суборенду

У разі отримання Орендарем дозволу на право передачі у суборенду майна відповідно  до розділу VIII Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району, затвердженого рішенням 7 сесії 7 скликання від 29 вересня 2016 року розмір плати за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально-визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

 Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати і    погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує Орендар, погоджується з Орендодавцем і перераховується орендарем до районного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує Орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та перерахуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до бюджету покладається на Орендодавців.

12. Оплата комунальних послуг, утримання об‘єкта оренди

12.1.Орендар сплачує комунальні послуги підприємствам -постачальникам або відшкодовує Орендодавцю/балансоутримувачу майна витрати на оплату комунальних послуг на підставі договору про відшкодування таких послуг.

Рахунки Орендодавця повинні містити: вид послуги, тариф, обсяг в натуральному вигляді (кількість), одиниці виміру.

12.2. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком користувачам, і прибудинкової території, розподіляються між ними таким чином:

-    при наявності у орендаря засобів обліку електроенергії, води, теплової енергії та газу за фактичними показаннями засобів обліку;

-      при наявності загальнобудинкового засобу обліку електроенергії (в неподільній частині) залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів;

-   за послуги опалення пропорційно займаної ними загальної опалювальної площі;

-    при наявності загальнобудинкового засобу обліку води (в неподільній частині) в разі однієї категорії споживачів – орендодавця та орендарів, пропорційно кількості працюючих; у випадку наявності різних категорій споживачів при відшкодуванні Орендарями витрат на оплату послуг водопостачання та водовідведення (при наявності чи відсутності загальнобудинкового засобу обліку води) відповідно до норм витрат води споживачами, затверджених рішеннями виконавчих комітетів органів самоврядування та кількості працюючих.

13. Порядок встановлення зменшеної орендної плати

13.1. За рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів та комісії з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді, Орендодавці можуть встановлювати зменшений розмір орендної плати бюджетним установам.

За поданням постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів та комісії з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді районна рада може надати дозвіл на встановлення зменшеного розміру орендної плати іншим юридичним особам, а також фізичним особам.

13.2.Зменшений розмір орендної плати встановлюється шляхом зменшення орендної ставки у відсотках від вартості орендованого майна або зменшення коефіцієнту цільового використання.

13.3. Зменшений розмір орендної плати встановлюється з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому прийнято рішення про його застосування.

13.4.Орендарі, зацікавлені у зменшенні орендної плати, подають орендодавцям клопотання з обґрунтуванням неможливості сплачувати орендну плату в повному обсязі.

Орендарі-бюджетні установи до клопотання додатково надають завірені копії бюджетного запиту на відповідний бюджетний період, що подавався головному розпоряднику коштів та затвердженого кошторису на їх утримання.

Орендарі-громадські організації, інші неприбуткові установи до клопотання додатково надають довідку про кількість працюючих, звіт про роботу за останній рік, а також отримані та витрачені в цей період кошти.

Орендодавці комунального майна району, надсилають постійній комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів та комісії з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді свої висновки та пропозиції щодо доцільності зменшення орендної плати відповідному орендарю.

Постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів та комісія з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді, можуть витребувати від орендодавців та орендарів комунального майна району додаткові документи, необхідні для розгляду питання щодо зменшення орендної плати.

13.5.        Прийняті   рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів та комісії з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді, а також рішення районної ради з питань встановлення зменшеного розміру орендної плати є підставою для внесення відповідних змін у договори оренди.

14. Порядок розподілу та використання орендної плати

14.1 . Кошти, що надійшли від оренди приміщень, цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів,та пеня, отримана за неналежне виконання умов договорів оренди нерухомого майна які знаходяться на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Жмеринської районної ради –70% зараховуються на власні надходження відповідним комунальним підприємствам, установам, закладам і організаціям та 30% до районного бюджету, за оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) в повному обсязі орендодавцю.

 14.2.За рішенням районної ради, за поданням постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів, окремим орендодавцям може бути встановлений інший розподіл орендної плати на строк не більше одного року, який не може бути продовжено протягом року з дня закінчення дії рішення про зміну розподілу орендної плати.

Відлік початку строку дії встановленого розподілу починається з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому прийняте рішення.

14.3.       Бюджетні установи спрямовують отриману орендну плату на виконання організаційних функцій орендодавця (публікації у засобах масової інформації, нотаріальне посвідчення договорів оренди, оплату послуг суб’єктів оціночної діяльності та ін.), а також на виготовлення технічної документації на нерухоме майно та земельні ділянки, страхування майна, що перебуває у них в оперативному управлінні, його утримання та поліпшення.

15. Звітність по орендних платежах

Орендодавці комунального майна району, подають районній раді звітність про надходження плати за оренду та суборенду майна щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу за формою, визначеною в додатку 3, а також аналітичну довідку про передачу майна в оренду та суборенду, в тому числі щодо виконання орендарями та суборендарями умов договорів оренди та суборенди.

Орендодавці комунального майна району, яким встановлено окремий розподіл орендної плати, кожні півроку подають районній раді звіт про витрачання додатково отриманих від оренди коштів.

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Радіна О.О.


Додаток 1

до Методики

 

Ставки орендної плати за використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району (Соп)

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням 

Орендна ставка, відсотків

1. Цілісні майнові комплекси

10

2. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 

100

3. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 

45

4. Розміщення: 

 

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів 

40

- ресторанів з нічним режимом роботи 

40

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 

40

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

40

5. Розміщення: 

 

- виробників реклами 

30

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 

30

-  торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

30

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

30

6. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 

25

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22

8. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 

21

9. Розміщення: 

 

- клірингових установ 

20

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

20

- майстерень з ремонту ювелірних виробів 

20

- ресторанів 

20

- приватних закладів охорони здоров'я 

20

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 

20

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 

20

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  

20

- редакцій засобів масової інформації: 

20

- рекламного та еротичного характеру 

20

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 

20

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

20

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

20

10. Розміщення: 

 

- крамниць-складів, магазинів-складів 

18

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

18

- торговельних об'єктів з продажу: 

18

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

18

- промислових товарів, що були у використанні 

18

- автотоварів 

18

- відео- та аудіопродукції 

18

- офісних приміщень

18

- антен

18

11. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

17

12. Розміщення: 

 

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 

15

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

15

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

15

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 

15

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 

15

- складів

15

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 

15

13. Розміщення: 

 

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 

13

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 

13

14. Розміщення: 

 

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з утримання домашніх тварин

12

- стоянок для автомобілів 

12

15. Розміщення: 

 

- комп’ютерних клубів та інтернет-кафе 

10

- ветеринарних аптек 

10

- рибних господарств

10

- приватних навчальних закладів 

10

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

10

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 

10

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

10

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

10

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка 

10

16. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 

10

17. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 

9

18. Розміщення: 

 

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

8

- аптек, що реалізують готові ліки 

8

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

8

19. Розміщення: 

 

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів 

7

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 

7

20. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 

7

21. Розміщення: 

 

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

6

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 

6

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку 

6

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 

6

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 

6

22. Розміщення: 

 

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

5

- оздоровчих закладів для дітей та молоді 

5

- санаторно-курортних закладів для дітей 

5

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету 

5

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 

5

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

5

- суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 

5

23. Розміщення: 

 

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах 

4

- громадських вбиралень 

4

- камер схову 

4

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 

4

24. Розміщення: 

 

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 

3

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 

3

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів 

3

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

3

- науково-дослідних установ, крім бюджетних 

3

25. Розміщення: 

 

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

2

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 

2

- бібліотек, архівів, музеїв 

2

- дитячих молочних кухонь 

2

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян 

2

26. Розміщення: 

 

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 

1

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів 

1

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

1

26. Розміщення транспортних підприємств з: 

 

- перевезення пасажирів 

15

- перевезення вантажів 

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

- не більш як 50 кв. метрів 

3

- понад 50 кв. метрів 

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

- не більш як 100 кв. метрів 

1

- понад 100 кв. метрів 

7

29. Інше використання нерухомого майна 

15

30. Розміщення бюджетних установ, організацій, закладів за 1 кв.м. в місяць

1,5 грн. *

 

*Відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району, затвердженого рішенням 7 сесії 7 скликання від 29 вересня 2016 року.

 

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Радіна О.О.


Додаток 2

до Методики

 

 

Коефіцієнт якості (К якості),

який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об‘єкта оренди

 

 

показник

підстава застосування

1

1,35

за об‘єкти нерухомості, що мають окремий вхід

2

1,2

за приміщення на першому поверсі

3

1,0

за приміщення на другому поверсі

4

0,9

за приміщення на третьому поверсі *

5

0,8

за приміщення на четвертому поверсі і вище (в тому числі на горищі) *

6

0,9

за напівпідвальні приміщення (цокольний поверх)

7

0,7

за підвальні приміщення вхід до яких з фасадної частини будівлі

8

0,5

за підвальні приміщення вхід до яких з двору або з під‘їзду в будівлі

9

0,9

за приміщення, які не мають систем водопроводу та водовідведення

10

0,8

за приміщення, які не мають опалення

Примітка : * у разі, якщо будівля, в якій приміщення передаються в оренду, оснащена ліфтом застосовується коефіцієнт 1,0.

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Радіна О.О.


Додаток 3

до Методики

 

З В І Т

про надходження орендної плати за________ (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

______________________________________________________

(назва підприємства, установи, закладу)

п/п

Орендар

Адреса

(орендованого

майна)

Оренд. Площа загаль,

кв.м

Нарах. орендної плати

грн,

всього

Сплачено орендної плати за звітний період, грн, всього

в тому числі:

Заборг. за звітний період,

грн,

всього

в тому числі:

Заборг. за попере­дній період, грн, всього

в тому числі:

Строк

договору

оренди

орендода вцю грн

до

бюджету,

грн

перед Орендода вцем, грн

перед рай. бюдже­том, грн

перед Орендодав цем, грн

перед рай. бюдже­том, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка* інформація надається без врахування ПДВ

Керівник:

мп                                    (прізвище та ініціали)         (підпис)                 ____                                          201                                       року

 

Виконавець:

(прізвище, ім'я, по-батькові)       (підпис)

тел.:__________

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради                Радіна О.О.