Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій


 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Жмеринської районної ради 7 скликання «Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району»

Назва регуляторного акта: рішення Жмеринської районної ради 7 скликання «Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району».

Регуляторний орган: Жмеринська районна рада.

Розробник документа: постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів.

Контактний телефон: 5-07-36.

Цей регуляторний акт підготовлений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1994  №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», спільного наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансові України від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.06.1993 № 76.

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Потреба в прийнятті запропонованого проекту акта полягає у необхідності встановлення дієвого механізму, який би регулював відносини між районною радою та кандидатами на посаду керівників та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жмеринського району. Причиною прийняття запропонованого акта є також відсутність законодавчо визначеного порядку, який регулює порядок призначення та звільнення з посади керівників юридичних осіб, що належать до спільної власності територіальних громад  району.

2. Цілі регулювання.

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту забезпечить можливість:

1) врегулювати питання щодо порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, призначення та звільнення керівників підприємств,  установ, закладів;

2) врегульовувати трудові відносини між Жмеринською районною радою та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району;

3) здійснювати ефективний контроль за діяльністю підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району;

4) встановити єдиний організаційно-правовий механізм, прозорий та чіткий порядок призначення і звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані.  Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (прийняття Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів) є єдиним можливим, оскільки потреба у визначенні порядку управління майном спільної власності передбачена п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У разі відсутності порядку призначення керівників підприємств, установ, закладів не буде забезпечено ефективного використання майна спільної власності, не буде запроваджено єдиного механізму управління майном, не здійснюватиметься належний контроль за виконанням своїх обов’язків керівниками підприємств, установ, закладів. В зв’язку з викладеним, прийняття зазначеного регуляторного акту  є єдиним доцільним способом у вирішені викладеної вище проблеми.

4. Механізм реалізації мети.

Запровадження регуляторного акта дозволить підвищити ефективність контролю за діяльністю керівників підприємств, установ, організацій та зменшення зловживань службовим становищем.

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

–       запровадження процедури управління об’єктами спільної власності, призначення та звільнення їх керівників;

–       залучення громадськості до обговорення даного проекту рішення шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті районної ради, внесення пропозицій та зауважень;

–       запровадження контрактної форми трудових відносин з керівниками.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткого механізму та процедури порядку призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, відповідно до чинного законодавства. Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальних громад району

-забезпечення прав на участь в управлінні майном спільної власності

Відсутні

Для  суб’єктів господа-рювання комунальної форми власності

-участь в обговоренні проекту рішення, його регуляторного впливу;

-забезпечення прозорого механізму відносин, чіткої процедури призначення на посаду та звільнення з посади керівників та встановлення умов оплати праці

Відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства України.

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Затвердження Положення призведе до встановлення чіткого дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства щодо порядку призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району та гарантує забезпечення гласності і прозорості при прийнятті та звільненні з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

Показником результативності регуляторного акту є відсутність випадків порушення законодавства про працю в діяльності підприємств, установ, закладів,  що є у спільній власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, показники ефективності виконання своїх обов’язків керівниками підприємств, установ, закладів,  що є у спільній власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Жмеринською районною радою на підставі статистичних даних, передбачених зазначеними показниками результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться на протязі одного місяця з моменту прийняття рішення Жмеринською районною радою.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через один рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються загальним відділом районної ради на паперових та електронних носіях за адресою: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 14, ел.адреса: zhmrada@ukrpost.ua, протягом місяця з дати його оприлюднення

Постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

від  _________ 2018 року                                              ____ сесія  7 скликання

 

 Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення прозорої кадрової політики та запровадження єдиного підходу при підборі претендентів на посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, демократизації та відкритості системи призначення керівників і посилення їх відповідальності, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, районна рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів (Стемповський А.М.), з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження (Твердохліб Ю.М.)

 

 

   Голова районної ради                                                             Малярчук В.Г.

 

 

Додаток

до рішення ____ сесії 7 скликання

від «___» ________ 2018 р.

 

 

Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів,  організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

 

1. Загальні положення

 

1.1 Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про вищу освіту”, „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, „Про культуру” та інших нормативно-правових актів.

1.2 Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, управління якими здійснює районна рада (далі – керівники).

1.3 Порядок визначає процедуру:

- призначення на посаду керівників, звільнення їх із займаної посади;

- укладення (переукладення) і розірвання контрактів з цими керівниками.

1.4 Контрактна форма укладання трудового договору з керівниками застосовується, у разі коли вона, передбачена законами України. 

 

2. Призначення керівників на посаду і укладення з ними контракту

 

2.1 Керівники призначаються на посаду районною радою на її пленарних засіданнях, шляхом прийняття рішень.

2.2 Відбір кандидатур на посади керівників здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району (Додаток 1).

2.3 Керівники закладів, установ, організацій, які підпадають під дію Законів України „Про вищу освіту”, „Про культуру”, призначаються та звільняються з посади відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2.4 З керівниками, які призначені районною радою на посади раніше, контракти можуть бути переукладенні, відповідно до вимог чинного законодавства та цього Порядку:

2.4.1 Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту керівник, призначений районною радою на посаду раніше, може подати до районної ради заяву щодо бажання переукласти контракт та звіт, за період перебування на посаді керівника про фінансово-господарську діяльність підприємства, установи, закладу, організації.

2.4.2 Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту керівника, за наявності заяви та звіту передбаченого пунктом 2.4.1 галузеве управління (відділ) райдержадміністрації готує, подає висновок та проекти рішень: про переукладення  контракту або про звільнення керівника, в зв’язку із припиненням контракту, відповідно до встановленого Регламентом Жмеринської районної ради Порядку.

2.4.3 Проекти рішень з відповідними матеріалами, розглядаються постійними комісіями районної ради.

2.5 У разі наявності вакантної посади керівника підприємства, установи, закладу, організації оголошується конкурс, відповідно до додатка 1 цього Порядку.

2.6 Питання про укладення (переукладення) контрактів з керівниками вирішуються районною радою на її пленарних засіданнях.

2.7 Контракти з керівниками укладаються головою районної ради, на підставі відповідного рішення районної ради.

2.8 Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

2.9 Один примірник контракту зберігається в районній раді, другий - у керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

2.10 Районна рада  (далі – уповноважений орган) і галузеве управління (відділ) райдержадміністрації, в межах своїх повноважень, забезпечують здійснення контролю за виконанням керівником положень укладеного контракту.

2.11 У разі тимчасової відсутності керівника (відрядження, хвороба, навчання, тощо) його обов’язки виконує заступник або інша особа, на яку відповідно до статуту або наказу керівника покладені відповідні обов’язки.

2.12 У разі звільнення з посади керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, голова районної ради своїм розпорядженням призначає виконуючого обов’язки керівника на період до призначення керівника на черговій сесії районної ради.

2.13 При прийнятті на роботу керівники зобов'язані подавати копію трудової книжку, оформленої в установленому порядку, яка зберігається особовій справі керівника.

2.14 Ведення трудових книжок керівників регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

2.15 У разі відсутності заяви керівника щодо укладення (переукладення) контракту, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту, уповноважений орган, спільно з галузевим управлінням (відділом) райдержадміністрації, готує голові районної ради проект рішення, про звільнення керівника, відповідно до Регламенту районної ради.

 

3. Звільнення керівників із займаної посади і

розірвання з ними контрактів

3.1 Керівники звільняються з посади районною радою на її пленарних засіданнях у випадках:

а) закінчення терміну дії контракту (при умові не укладення контракту на новий термін (переукладення);

б) подання особистої заяви керівника;

в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством або обумовлених у контракті.

3.2 Голова районної ради, голова районної державної адміністрації, керівники галузевих управлінь (відділів) районної державної адміністрації, уповноважений орган мають право вносити відповідні обґрунтовані пропозиції про звільнення керівників.

3.3 Проект рішення про звільнення керівника з посади подається на розгляд районної ради, відповідно до Регламенту районної ради.

3.4 Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5 У період між сесіями голова районної ради, відповідно до чинного законодавства, видає розпорядження щодо припинення дії трудового договору (контракту), у разі:

- за ініціативи керівника;

- в разі смерті керівника.

 

4. Умови,  тривалість  і порядок надання відпусток
керівникам здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства

4.1 Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки за попереднім узгодженням з галузевим управлінням (відділом) райдержадміністрації, уповноваженим органом за погодженням з районною радою, про що видається відповідне розпорядження голови районної ради.

     __________________________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Порядку призначення і

звільнення з посад керівників

 

Порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів організацій - об’єктів спільної

власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

 

1. Загальні положення

1.1 Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району (далі – Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про запобігання корупції”.

1.2 Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району (далі – керівники).

1.3 Цей Порядок визначає процедуру оголошення, підготовки, проведення і оформлення результатів конкурсу на заміщення вакантних посад керівників.

 

2. Оголошення про конкурс

2.1 Конкурс оголошується за наявності вакантної посади керівника  підприємства, установи, закладу, організації – об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

2.2 Конкурс оголошується відповідно до розпорядження голови районної ради. Оголошення про проведення конкурсу публікується в місцевих засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті районної ради.

2.3 В оголошені про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

–       повна назва вакантної посади;

–       умови конкурсу (кваліфікаційні та інші вимоги до кандидатів, передбачені чинним законодавством);

–       строк і місце прийому документів;

–       інша додаткова інформація.

 

3. Прийом та розгляд документів про участь у конкурсі

3.1 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, у визначений пунктом 3.3 цього Порядку термін, подають до районної ради такі документи:

–       заяву про участь у конкурсі;

–       особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією;

–       копії документів про освіту;

–       довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1465;

–       довідку про наявність або відсутність судимостей;

–       витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

–       копію декларації про майно та доходи, витрати і зобов’язання фінансового характер;

–       копії паспорта та ідентифікаційного коду;

–       письмову згоду на обробку персональних даних;

–       копію трудової книжки;

–       пропозиції кандидата щодо подальшої господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, закладу, організації - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо).

Крім того, галузеве управління (відділ) райдержадміністрації визначає відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам посади керівника підприємства, установи, закладу, організації та подає до конкурсної комісії висновок.

3.2 Кандидати на посаду керівника можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

3.3 Документи від кандидатів приймаються протягом 20 календарних днів із моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації. Конкурс проводиться не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

3.4 Кандидат має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

 

4. Конкурсна комісія

4.1 Для проведення конкурсу (конкурсів) з метою визначення переможця, який відповідає вимогам  професійної придатності для призначення на посаду керівника, розпорядженням голови районної ради створюється конкурсна комісія.

4.2 Склад конкурсної комісії формується з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи, закладу, організації  у кількості не менше 7 чоловік та затверджується розпорядженням голови районної ради.

4.3 До складу конкурсної комісії включаються представники постійних комісій районної ради, з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи, закладу, організації керівник (заступник керівника) галузевого управління (відділу) районної державної адміністрації, представник уповноваженого органу, голова районної галузевої профспілки. Крім цього, до складу конкурсної комісії, за згодою, можуть включатися: голова Громадської ради при Жмеринській районній державній адміністрації та представник трудового колективу, обраний шляхом таємного голосування, з правом дорадчого голосу (за наявності відповідного документа (протокол тощо).

4.4 Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є повноважними  за умови участі в них не менше ніж 2/3 від загального складу конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

4.5 Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка подала документи на участь у конкурсі.

4.6 Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

4.7 Конкурсна комісія:

–       опрацьовує подані кандидатами документи та визначає відповідність їх  пункту 3.1 цього Порядку;

–       ухвалює рішення щодо допуску кандидатів до участі в конкурсі;

–       забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;

–       проводить конкурсний відбір;

–       проводить співбесіду та письмове тестування;

–       визначає не більше трьох кандидатів за результатами голосування конкурсної комісії та подає на розгляд постійним комісіям районної ради.

4.8 Члени конкурсної комісії мають право:

–       вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

–       брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

–       висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії;

–       право ухвального голосу лише за одного кандидата на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного претендента.

4.9 Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

4.10 Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

 

5. Документальне забезпечення проведення конкурсу

5.1 Документальне забезпечення конкурсу здійснює уповноважений орган, а саме:

–       готує проект розпорядження про оголошення конкурсу;

–       готує проект розпорядження про створення конкурсної комісії;

–       готує та забезпечує розміщення оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради;

–       повідомляє учасників конкурсу про дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії доступними засобами зв’язку, зазначеними кандидатами у відповідній заяві, як правило телефоном;

–       готує пакети необхідних документів для членів конкурсної комісії.

 

6. Порядок проведення конкурсу

6.1 Обов’язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

6.2 За наявності одного кандидата на вакантну посаду, конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого кандидата на посаду керівника у разі подання ним повного пакету документів та відповідності умовам конкурсу, або про проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Порядку.

6.3 При проведенні конкурсу конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на участь у конкурсі, та перевіряє їх відповідність вимогам цього Порядку та умовам конкурсу.

Особи, документи яких не відповідають зазначеним вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсу не допускаються.

Кандидати, допущені до конкурсу, є його учасниками.

6.4 З учасниками, які допущені до участі у конкурсі, конкурсна комісія проводить співбесіди, письмове тестування та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо.

6.5 На підставі вивчення наданих документів, співбесід з учасниками та письмового тестування, комісія шляхом відкритого голосування стосовно кожного учасника конкурсу приймає рішення про визначення не більше 3 переможців конкурсу та рекомендує їх для призначення на посаду керівника.

6.6 У разі коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав більшості голосів від загального складу комісії, проводиться повторна конкурсна процедура за умовами цього Порядку.

6.7 У разі відмови переможця конкурсу  від зайняття вакантної посади керівника (в разі визначення однієї кандидатури) проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Порядку.

6.8 Проект рішення про внесення кандидатур на посади керівників на розгляд районної ради вносить голова районної ради.

6.9 За результатами проведеного конкурсу проект рішення для розгляду постійними комісіями та районною радою готує уповноважений орган.

6.10 Конкурсні документи кандидатів зберігаються в уповноваженого органу протягом встановленого законодавством строку.

 

7. Особливості проведення конкурсу в галузі культури

 

         7.1 Керівники комунальних підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району в галузі культури призначаються на посади, відповідно до Закону України «Про культуру» (далі – Закон), що встановлює обов’язковість проведення конкурсного добору для кандидатів на посади керівників в галузі культури.

7.2 Конкурсний добір керівників закладів культури, що перебувають в управлінні районної ради, здійснюється згідно із Законом України «Про культуру», та з урахуванням положень Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

7.3 Керівники закладів культури, що перебувають в управлінні районної ради, призначаються на посаду за результатами конкурсу, не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу, шляхом укладення головою районної ради контракту з ними строком на п’ять років. Про укладення контракту голова районної ради видає розпорядження. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше наступного дня після його підписання.

7.4 Голова районної ради уповноважений оголошувати конкурс  на заміщення посад керівників закладів культури, визначати умови конкурсу з урахуванням вимог визначених чинним законодавством.

7.5 Для проведення перевірки відповідності кандидатів вимогам  до керівника закладів культури, встановленим законодавством України, голова районної ради створює конкурсну комісію. Конкурсна комісія розглядає подані кандидатами документи, визначає переможця конкурсу та рекомендує голові районної ради до призначення.

7.6 Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади керівників закладів культури забезпечує районна рада.

7.7 Голова районної ради своїм розпорядженням затверджує персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади керівників закладів культури та зміни до нього (за потреби) не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

7.8 У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, по три кандидатури до складу  конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та районна рада. Жеребкування з визначення кандидатів від громадських організацій  до складу конкурсних комісій з проведення конкурсів на посади керівників закладів культури проводиться постійною комісією районної ради, до відання якої віднесені питання культури. Виконавчий апарат районної ради забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на офіційному веб-сайті районної ради. У разі неможливості проведення онлайн-трансляції на офіційному веб-сайті районної ради, така трансляція може здійснюватись на іншому веб-сайті, про що розміщується відповідне оголошення та посилання на офіційному веб-сайті районної ради.

Голова конкурсної комісії, з проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури, обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Голова районної ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

7.9 Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі районна рада оприлюднює подані документи на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних».

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електрону пошту районної ради, які передаються конкурсній комісії.

7.10 Виконавчий апарат районної ради забезпечує аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури, здійснює технічне забезпечення проведення конкурсу та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті районної ради.

7.11 Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів на посаду керівника закладу культури про час та місце проведення засідання конкурсної комісії, як правило телефоном, за номером, вказаним у заяві кандидата.

7.12 Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті районної ради.

 

_____________________________________________________

 

Додаток 2.1

до Порядку призначення і

звільнення з посад керівників

 

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ

з керівником підприємства -  об’єктом спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

 

     м. Жмеинка                                                                   _________  20____ року.                  

 

Жмеринська районна рада, іменована далі - Орган управління майном, в особі голови районної ради _________________, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони та громадянин _______________, іменований далі - керівник, з другої сторони у відповідності до рішення Жмеринської районної ради від «__» ____________                №  ___ уклали цей контракт про таке: ______________призначається на посаду (працює) ________________. Термін дії контракту з «___» _________ 20___ року по «___» __________ 20 _____року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 За цим контрактом керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, що є спільною власністю територіальних громад області, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

1.2 На підставі контракту виникають трудові відносини між керівником підприємства та Органом управління майном цього підприємства.

1.3 Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.

1.4 Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5 Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність, забезпечує його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за підприємством майна. Керівник зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України, нормативно-правових і розпорядчих актів Органу управління майном, статуту підприємства та цього контракту.

2.2 Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його на затвердження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

2.3 Керівник подає в установленому порядку уповноваженому Органом управління майном – постійній комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

2.4 Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання  майна, що є спільною власністю територіальних громад області, і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту.

2.5 Керівник забезпечує виконання річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства і щокварталу подає  постійній комісії районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів звіт про виконання показників за встановленою формою. 

У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

2.6 Керівник зобов’язаний забезпечити збереження матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг, а також архівних справ, які зберігаються у комунальному підприємстві (для керівника БТІ). 

2.7 Орган управління майном має право вимагати від керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за статутом та цим контрактом.

2.8 Орган управління майном :

–       надає інформацію на запит керівника;

–       звільняє керівника у разі:

  • закінчення контракту;
  • достроково за ініціативою керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

–       організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує в установленому порядку фінансовий план на кожний наступний рік;

–       здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та показників за встановленою формою;

–       здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством майна, що є спільною власністю територіальних громад селища, сіл Жмеринського району;

–       своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.

2.9 Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство, законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.

2.10 Керівник має право:

–       діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

–       укладати господарські та інші угоди;

–       видавати доручення;

–       відкривати рахунки в банках;

–       користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

–       в межах своєї компетенції, видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

–       вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції керівника.

2.11 Орган управління майном делегує керівнику  повноваження щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору,  проведення списання майна в порядку, визначеному Органом управління майном.

2.12 Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємств відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.13 Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

Орган управління майном може делегувати свої повноваження керівнику, якщо це передбачено актами законодавства. Передача повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

Керівник повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України „Про колективні договори і угоди”.


3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1 За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених керівнику:

а) посадового окладу в розмірі ____ мінімальних тарифних ставок працівника основної професії;

б) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі до 50 відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу за поданням галузевого управління (відділу) районної державної адміністрації та погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження (щоквартально).

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються за поданням галузевого управління (відділу) районної державної адміністрації узгодженим із постійною комісією районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження.

в) преміювання керівника  здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

3.2 Крім того, керівникові можуть виплачуватися:

–       винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

–       винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;

–       винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту, в розмірах, визначених додатковими угодами.

    3.3 Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка згідно чинного законодавства. Оплата відпустки проводиться, виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Органом управління майном.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2 Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

  

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА

ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1 Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.           

5.2 Цей контракт припиняється:

–           після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);

–           за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

–       з ініціативи керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;

–           з інших підстав, передбачених  чинним законодавством України.

 5.3 Керівник може бути достроково звільнений з посади за ініціативою голови районної ради, постійних комісій районної ради, районної державної адміністрації у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України.

Крім того, цей контракт може бути розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії:

а) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед районною радою (передбачених її рішеннями та розпорядженнями), бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків;

б) у разі неподання в установленому порядку на затвердження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;

в) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини керівника;

г) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

д)  у разі зростання збитків підприємства протягом 6 місяців (за умови затвердження фінансового плану з прибутком);

е) у разі наявності простроченої дебіторської заборгованості протягом одного року, щодо якої керівником не вживалися заходи про стягнення у судовому порядку;

є) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів кредиторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

ж) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, виявлених органом виконавчої влади, який  забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

5.4 До керівника можуть застосуватись дисциплінарні стягнення за висновками та рекомендаціями постійних комісій районної ради в порядку, встановленому КЗпП України:

а) у разі неподання, у зазначені строки, Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємством разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності; 

б) у разі збитковості підприємства, за результатами діяльності у відповідному кварталі (при умові затвердження прибуткового фінансового плану);

в) у разі невиконання рішень сесій районної ради, розпоряджень голови районної ради , що стосуються діяльності підприємства;

г) у разі неефективного використання майна закріпленого за підприємством на праві господарського віддання;

д) у разі наявності заборгованості по заробітній платі понад 2 місяці;

е) у разі невиконання чи неналежного виконання пункту 2.7 цього контракту.

5.5 Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом (повідомивши Орган управління майном за два тижні);

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.6 Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1 Цей контракт діє з ___________ року по ____________ року.

6.2 Про умови контракту інформуються працівники підприємства, у зв’язку з необхідністю виконання контракту, ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру заробітної плати та винагороди керівника.

6.3 Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін      у письмовій формі.

 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

7.1 Відомості про Орган управління майном:

Повна  назва:              

Жмеринська районна рада

Адреса:

вул. Б. Хмельницького, 14, м. Жмеринка, Вінницька обл., 23100

Посада, прізвище, ім’я, по  батькові:

голова Жмеринської районної ради –        

Службовий  телефон :

5-07-00, факс 5-07-46

 7.2 Відомості про підприємство:

 

Повна  назва:

 

Адреса: 

 

 

7.3  Відомості  про керівника:

 

Прізвище, ім’я по батькові керівника:

Дата народження:

 

Домашня  адреса:

 

Службовий  телефон:

 

Паспорт:

 

Ідентифікаційний  код:

 

 

Підписи сторін:

 

Від Органу управління  майном  -

голова районної ради

Керівник –

 

 

________________

________________

 

Додаток 2.2

до Порядку призначення і

звільнення з посад керівників

 

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ

з керівником організації (закладу, установи) -  об’єктом спільної

власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

        

     м. Жмеринка                                                                   _________  20____ року                  

 

Жмеринська районна рада, іменована далі - Орган управління майном, в особі голови районної ради _________________, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони та громадянин _______________, іменований далі - керівник, з другої сторони у відповідності до рішення Жмеринської районної ради від «__» ____________              №  ___ уклали цей контракт про таке: ______________призначається на посаду (працює) ________________. Термін дії контракту з «___» _________ 20___ року по «___» __________ 20 _____року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 За цим контрактом керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію організації (закладу, установи) здійснювати поточне управління (керівництво) організацією (закладом, установою), забезпечувати його ефективну діяльність, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, що є спільною власністю територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

1.2 На підставі контракту виникають трудові відносини між керівником закладу та Органом управління майном цього закладу.

1.3 Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником організації (закладу, установи) під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків організації (закладу, установи), передбачених актами законодавства, статутом організації (закладу, установи), іншими нормативними документами.

1.4 Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5 Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво організацією (закладом, установою), організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом організації (закладу, установи) і цим контрактом.

2.2 Керівник організації (закладу, установи) зобов’язується:

1) організовувати роботу організації (закладу, установи) щодо _________________________ відповідно до статуту;

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Органові управління майном фінансову та іншу звітність організації (закладу, установи);

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за організацією (закладом, установою) майна з метою належного виконання покладених завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників організації (закладу, установи);

5) вживати заходів для ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за організацією (закладом, установою) на праві оперативного управління основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у організації (закладі, установі) вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання організації (закладу, установи) та надання послуг відповідного профілю;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць та недопущення утворення заборгованості;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) забезпечувати виконання планових показників діяльності організації (закладу, установи) за наявності таких;

11) призначати на посаду та звільняти з посад працівників організації (закладу, установи);

12) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

13) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

14) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

15) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

16) затверджувати посадові інструкції працівників організації (закладу, установи);

17) інформувати Орган управління майном про участь організації (закладу, установи) у судових процесах з фінансових та майнових питань.

2.3 У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 2.2 цього контракту, керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини.

2.4 Керівник має право:

1) діяти від імені організації (закладу, установи), представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені організації (закладу, установи) правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах казначейства;

4) розпоряджатися коштами організації (закладу, установи) в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників організації (закладу, установи);

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом організації (закладу, установи) і цим контрактом належать до компетенції керівника;

9) представляти інтереси організації (закладу, установи) у судових органах відповідно до законодавства.

2.5 Орган управління майном має право:

1) вимагати від керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за організацією (закладом, установою) майном та виконання цього контракту;

2) звільняти керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за заявою керівника, а також у випадку порушення керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю організації (закладу, установи), ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.

2.6 Орган управління майном здійснює контроль за виконанням керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 2.3. цього контракту.

2.7 Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування організації (закладу, установи);

2) інформувати керівника про галузеву науково-технічну політику;

3) подавати інформацію на запит керівника у межах компетенції;

4) забезпечувати організацію (заклад, установу) матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування.

2.8 Керівник подає звіт про виконання цього контракту, відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

2.9 Орган управління майном може надавати керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткового договору.

 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1 Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

–       посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

–       підвищень посадового окладу (за наявності кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

–       надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

–       доплат (за науковий ступінь тощо);

–       премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

–       допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

–       матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.2 Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

3.3 У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2 Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1 Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.           

5.2 Цей контракт припиняється:

–       після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);

–       за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

–       з ініціативи керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;

–       з інших підстав, передбачених  чинним законодавством України.

 5.3 Керівник може бути достроково звільнений з посади, за ініціативою голови районної ради, постійних комісій районної ради, обласної державної адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України.

Крім того, цей контракт може бути розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії:

а) у разі невиконання організацією (закладом, установою) зобов'язань перед районною радою (передбачених її рішеннями та розпорядженнями), бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків;

б) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини керівника;

в) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

г)  у разі наявності простроченої дебіторської заборгованості протягом одного року, щодо якої керівником не вживалися заходи про стягнення у судовому порядку;

д) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів організації (закладу, установи), у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, виявлених органом виконавчої влади, який  забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

5.4 До керівника можуть застосуватись дисциплінарні стягнення за висновками та рекомендаціями постійних комісій районної ради в порядку, встановленому КЗпП України:

а) у разі невиконання нормативно-правових і розпорядчих актів Органу управління майном, що стосуються діяльності організацій (закладів, установ);

б) у разі неефективного використання майна закріпленого за організацією (закладом, установою);

в) у разі наявності заборгованості по заробітній платі;

г) у разі невиконання чи неналежне виконання пункту 2.2 цього контракту.

5.5 Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом (повідомивши Орган управління майном за два тижні);

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.6 Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

6.1 Цей контракт діє з ___________ року по ____________ року.

6.2 Про умови контракту інформуються працівники організації (закладу, установи) у зв’язку з необхідністю виконання контракту, ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру заробітної плати та винагороди керівника.

6.3 Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін      у письмовій формі.

 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1 Відомості про Орган управління майном:

Повна  назва:              

Жмеринська районна рада

Адреса:

вул. Б. Хмельницького, 14, м. Жмеринка, Вінницька обл., 23100

Посада, прізвище, ім’я, по  батькові:

голова Жмеринської районної ради –         

Службовий  телефон :

5-07-00, факс 5-07-46

 

7.2 Відомості про організацію (заклад, установу):

Повна  назва:

 

Адреса: 

 

7.3  Відомості  про керівника:

Прізвище, ім’я по батькові керівника:

Дата народження:

 

Домашня  адреса:

 

Службовий  телефон:

 

Паспорт:

 

Ідентифікаційний  код:

 

Підписи сторін:

Від Органу управління  майном  -

голова районної ради

Керівник –

 

 

________________

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ