Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Програма приватизації


УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

 

від 21 листопада 2013 року                                                           23 сесія 6 скликання

 

Про Програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад Жмеринського району на 2013-2018 роки 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статі 43, статі 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 11 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, регулювання комунальної власності, благоустрою населених пунктів районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад Жмеринського району на 2013-2018 роки  (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, регулювання комунальної власності, благоустрою населених пунктів (Стемповський А.М.)

 

Голова районної ради                                                Станіслав Гринчук

 

 

Додаток

до рішення 23 сесії районної ради 6 скликання від 21.11. 2013 р.

 

Програма приватизації  об'єктів

спільної власності територіальних громад Жмеринського району

на 2013-2018 роки

 

    1. Загальна частина

1.1. Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад району на 2013-2018 роки (надалі – Програма) розроблена на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про приватизацію невеликих державних підприємств /малу приватизацію", "Про приватизацію державного майна", "Про Державну програму приватизації" та згідно з Методикою оцінки вартості майна, затвердженою Постановою КМУ від 10.12.2003р. №1891.

 1.2. Програма приватизації визначає основну мету, пріоритети та способи приватизації майна спільної власності територіальних громад району, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного бюджету. Програма діє до затвердження чергової програми приватизації майна спільної власності територіальних громад району.

1.3. Основною метою приватизації у 2013-2018 роках є підвищення ефективності використання майна шляхом його приватизації, формування приватної власності, створення конкурентного середовища.

1.4. До пріоритетів проведення приватизації у 2013-2018 роках належать:

- реалізація права територіальних громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй;

 - сприяння подальшому розвитку інфраструктури району шляхом збільшення частки приватних власників, які мають довгострокові інтереси в розвитку об'єкта, що приватизувався, здійснюють ефективне управління ним і сприяють створенню соціально орієнтованої ринкової економіки;

- підвищення заінтересованості інвесторів у розвитку інфраструктури       району;

- приватизація підприємств виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

 - забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;

 - залучення коштів для розвитку та структурної перебудови економіки району;


- створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта та здійснюють ефективне управління ним.

1.5. Виходячи з мети та пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюється завдання щодо забезпечення надходження до районного бюджету коштів від приватизації майна спільної власності територіальних громад району у сумі, передбаченій у районному бюджеті на   відповідний рік.

                                             2. Суб'єкти приватизації

2.1. Суб'єктами приватизації майна спільної власності територіальних громад району є:

- продавець;
- покупці (їх представники).

2.2. Приватизація майна, що знаходиться в спільній власності територіальних громад району здійснюється згідно визначеного  переліку об’єктів, які підлягають приватизації та затверджуються рішенням сесії Жмеринської районної ради.

2.3. Продавцем об'єктів приватизації є Жмеринська районна рада від імені та в інтересах територіальних громад району.

2.4. Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:

- фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства);

- юридичні особи, що зареєстровані на території України;

- юридичні особи інших держав.

2.5. Не можуть бути покупцями об'єктів приватизації:

- юридичні особи, в майні яких є частка державної або комунальної власності, що перевищує 25 %;

- органи державної влади і місцевого самоврядування;
працівники державних органів, органів місцевого самоврядування.

                                             3. Об’єкти приватизації

3.1. Об’єктами приватизації (відчуження) є:

- житлові, нежитлові будівлі та приміщення (в тому числі, що визнані ветхими);

 

-  індивідуальне визначене майно;

- об'єкти незавершеного будівництва;

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств.

 

                         4. Порядок застосування способів приватизації

4.1 З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району  застосовується класифікація цих об’єктів, а саме:

Група А:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств; окреме індивідуально визначене майно, будівлі, споруди та нежитлові приміщення; майно підприємств, ліквідованих за рішенням сесії районної ради; майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси; майно закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму, видавничої справи та преси, які не використовувались за прямим призначенням більше 3-х років або виключені з відповідного переліку (установ освіти, охорони здоров’я і т. і.).  

Група Д:

- об’єкти незавершеного будівництва, у тому числі законсервовані об'єкти, а також невстановлене устаткування та будівельні матеріали, які придбані для об’єкта незавершеного будівництва, але приватизуються окремо.   
Група Ж:

- незалежно від вартості, об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, видавництв преси, відпочинку і туризму, що знаходяться на самостійних балансах, крім тих, які не використовувалися за прямим призначенням протягом 3-х і більше років або виключені з відповідного переліку (установ освіти, охорони здоров'я і т. і.).

4.2. Віднесення об'єкта приватизації до тієї або іншої групи здійснюється районною радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

                                  5. Підготовка об’єктів до приватизації

5.1. Районна рада здійснює підготовку об'єктів до приватизації.

5.2. Районна рада має право залучати незалежних консультантів і суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт щодо приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад району, у тому числі на конкурентній основі.

5.3. Підготовка об'єктів до приватизації (відчуження) може включати:
1) інвентаризацію майна, що підлягає приватизації, із залученням (в разі необхідності) аудитора і визначення умов його подальшого використання;

2) виявлення майна, що не підлягає приватизації, і визначення умов його подальшого використання;

3) виявлення іншого майна, що тимчасово не використовується, і розробка пропозицій щодо умов його подальшого використання;

4) виявлення й упорядкування об'єктів незавершеного будівництва і визначення умов їх подальшого використання;

5) здійснення заходів щодо підготовки об'єктів соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд для подальшого продажу відповідно до законодавства;

6) здійснення оформлення технічної документації в бюро технічної інвентаризації та реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна;

7) уточнення меж земельної ділянки, оформлення (у випадку відсутності) права землекористування.

5.4. Ініціатива щодо приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад району може виходити як від районної ради, так і юридичних чи фізичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства.

      Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад району здійснюється переважно конкурентними способами. Пропозиція щодо визначення способу приватизації виходить від районної ради і виноситься на погодження постійної комісії та сесії районної ради.

5.5. Сформовані переліки приватизації подаються на розгляд сесії районної ради (з попереднім розглядом постійними комісіями районної ради).

5.6. Після затвердження на сесії районної  ради переліків об’єктів, що підлягають приватизації, районна рада здійснює заходи щодо приватизації об’єктів відповідно до чинного законодавства.

5.7. Уразі якщо районна рада звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар не погоджується на викуп такого майна, районна рада може здійснити продаж зазначеного майна на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника.

5.8. З моменту прийняття рішення про включення об’єктів до переліків приватизації і до моменту безпосередньої приватизації щодо них припиняється дія норм Господарського Кодексу України у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку. Якщо такі дії необхідні для ефективного функціонування комунального підприємства,  яке включено до переліку приватизації, вони здійснюються підприємством з дозволу районної ради з додержанням вимог чинного законодавства України.

5.9. У разі закінчення терміну дії договору оренди об’єкта, який включено до переліку приватизації, на підставі рішення районної ради термін дії оренди продовжується шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди на термін, що потрібний для завершення процедури приватизації об’єкта спільної власності територіальних громад району.

5.10. Рішення про приватизацію об’єктів групи А, щодо яких у встановленому законодавством порядку знято заборону на приватизацію та об’єктів, які залишились не приватизованими згідно переліку приватизації минулого року, приймається сесією районної ради .

5.11. У разі виникнення розбіжностей між адресами, зазначеними в переліках приватизації та адресами, зазначеними у технічній документації, виготовленій у встановленому порядку при реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, вірною вважається адреса, зазначена у державному реєстрі.

5.12. Реєстрація заяв на приватизацію здійснюється при наявності пакету документів та сплати коштів за подання заяви і суми застави (у разі приватизації способом аукціону). Перелік необхідних документів встановлюється  відповідно до вимог чинного законодавства України.

                            6. Визначення ціни об’єктів приватизації

6.1. Визначення початкової вартості та ціни продажу об'єктів спільної власності територіальних громад району  здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки в порядку, встановленому законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Висновок суб’єкта оціночної діяльності про початкову вартість та ціну продажу затверджується рішенням районної ради.

6.2. Відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів спільної власності територіальної громади району, що підлягають приватизації здійснюється на конкурсних засадах.

6.3. Надання пільг з оплати за об’єкти приватизації спільної власності територіальних громад району не допускається.

                                            7. Способи приватизації

 7.1. Продаж об'єктів спільної власності територіальних громад району здійснюється способами, що визначаються законодавством України і цією Програмою для кожної групи об'єктів.

Приватизація об'єктів спільної власності територіальних громад району здійснюється шляхом:

- викупу;

- продажу на аукціоні;

- за конкурсом;

7.2. Приватизація об’єктів способом продажу на конкурсі застосовується для продажу об’єктів малої приватизації, по яких діяльність їх орендарів має соціально важливе значення, і полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну.

7.3. Умови відчуження об'єктів визначено цією Програмою та чинним законодавством України.

Приватизація об'єктів групи А

7.4. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та цієї Програми.

7.5. Покупець, який став власником майна об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має  право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, якщо це не заборонено законодавством України чи рішенням районної ради.

7.6. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано майно об'єкта приватизації, або в разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду.

7.7. Орендар має переважне право на викуп орендованого майна,  якщо ним за згодою орендодавця здійснені за рахунок власних коштів поліпшення, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше 25 відсотків залишкової вартості майна (будинку, споруди, приміщення).

7.8. Якщо в результаті розгляду наданої документації, яка підтверджує виконання невід’ємних поліпшень не менше 25% залишкової вартості об’єкта, будуть виявлені розбіжності між наявною документацією і фактично виконаними поліпшеннями (менше 25 % залишкової вартості), районна рада ініціює питання щодо продажу такого об’єкта на конкурентних засадах. В даному випадку орендар має право брати участь, як потенційний покупець, у відчуженні об’єкта конкурентним способом.

7.9. Якщо переможцем аукціону або конкурсу, що відбувся стане інша особа, орендар має право на компенсацію вартості виконаних невід’ємних поліпшень у розмірі, що підтверджується висновком суб’єкта оціночної діяльності щодо ідентифікації невід’ємних поліпшень, затвердженим рішенням сесії районної ради.

7.10. Об’єкт оренди, що перебуває у користуванні орендаря, який неналежно виконує зобов’язання за договором оренди, може бути приватизований на конкурентних засадах на підставі відповідного рішення районної ради після усунення порушень умов договору оренди.

7.11. Професійний творчий працівник під час дії цієї Програми може приватизувати тільки одну орендовану творчу майстерню.

7.12. У разі коли об'єкт групи А двічі виставлявся на продаж, але заявок на участь в аукціоні не надходило, районна рада може винести на розгляд сесії районної ради питання щодо зниження (не більш, як на 30% ) початкової вартості об’єкта.

7.13. У разі, якщо об'єкт групи А двічі виставлявся на продаж (аукціон), але надійшла тільки одна заявка на участь в ньому, районна рада ініціює перед сесією питання щодо зміни способу приватизації об’єкта з аукціону на викуп особою, яка подавала заявку.  При цьому вартість об`єкта змінюється з урахуванням вимог Методики оцінки вартості майна.

7.14. Продаж об'єктів спільної власності територіальних громад району, включених до переліку об'єктів, що приватизуються на конкурентних засадах, здійснюється без інвестиційних зобов'язань покупця (на аукціонах, у тому числі шляхом продажу на біржі; на конкурсах). При цьому переможець визначається виключно виходячи з найбільшої запропонованої ним за об'єкт ціни продажу та прийняття зобов'язань з виконання умов конкурсу.

7.15. При відмові переможця аукціону або конкурсу від підписання протоколу аукціону чи конкурсу або від підписання договору купівлі-продажу гарантійний внесок покупцю не повертається.

Приватизація об'єктів групи Д

7.16. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється у відповідності з діючим законодавством.

7.17. Об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, що утримуються на балансі комунальних підприємств, установ та організацій приватизуються шляхом:

- продажу на аукціоні, за конкурсом;

- продажу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта;

- продажу під розбирання (аукціон, конкурс, викуп);

7.18. Вартість об’єктів незавершеного будівництва визначається відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного       будівництва" та Методики оцінки майна. У разі, якщо вартість об’єкта незавершеного будівництва, яка визначена на підставі даних балансу без урахування суми індексації, не відповідає фактичному стану об’єкта, районна рада ініціює питання  щодо проведення незалежної оцінки вартості такого об’єкта.

7.19. Обов’язковими умовами приватизації об’єкта незавершеного будівництва є:

- встановлення терміну завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва (у разі продажу під розбирання – терміну розбирання).

- у разі продажу під розбирання – додержання умов передачі земельної ділянки, якщо покупець відмовляється від права придбання земельної ділянки;

- забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію (у разі продажу під розбирання – під час розбирання).

У разі невиконання умов, зазначених у цьому пункті, договір купівлi-продажу підлягає розірванню у встановленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлi-продажу, повертає об’єкт приватизації в комунальну власність за актом приймання-передачi, а також сплачує штраф у розмірі 20% від ціни продажу.

7.20. Відчуження покупцем об’єкта незавершеного будівництва до моменту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію (у разі продажу під розбирання - до моменту розбирання) здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України за погодженням з районною радою, при цьому умови договору купівлі-продажу, в частині взятих зобов’язань, повинні бути виконані в повному обсязі, в т.ч. новим покупцем.

7.21. Роботи, пов’язані з відведенням земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, та підготовкою технічної документації, необхідної для її придбання виконуються територіальним органом земельного кадастру , а грошові витрати відшкодовуються покупцем об’єкта незавершеного будівництва до підписання договору купівлі-продажу.

7.22. Районна рада повiдомляє комунальне пiдприємство, на балансi якого утримується об’єкт незавершеного будiвництва, про включення вiдповiдного об’єкта до Переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у мiсячний термiн з дня прийняття такого рiшення.

7.23. Для включення об’єкта незавершеного будівництва спільної власності територіальних громад району до Переліку об'єктів, що підлягають приватизації у поточному році, підприємство, на балансі якого знаходиться даний об’єкт, обов’язково подає такі документи:

- лист - пропозицію щодо приватизації вiдповiдного об’єкта незавершеного будівництва;

- довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об’єкта незавершеного будівництва;

- документи про відведення земельної ділянки пiд об’єкт незавершеного будівництва

7.24. У разi вiдсутностi заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будiвництва протягом 30 календарних днiв з дня опублікування інформації про оголошення аукціону,районна рада приймає рiшення про його повторний продаж на аукціоні. При цьому можуть бути змінені умови продажу, включаючи зменшення (не більш, як на 30%) початкової вартості продажу.

7.25. У разi якщо об’єкт незавершеного будівництва не користується попитом у покупців, такий об’єкт підлягає виключенню з Переліку об’єктів, що підлягають приватизації. При цьому може бути прийняте рішення про ліквідацію такого об’єкта та списання витрат у встановленому порядку.

Приватизація об'єктів групи Ж

7.26. Об’єкти групи Ж, рішення про приватизацію яких прийнято після набрання чинності цією Програмою, приватизуються із збереженням профілю та шляхом продажу їх єдиним майновим комплексом.

7.27. Ініціатива щодо включення об’єктів групи Ж до Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, може виходити від районної ради, підприємства, на балансі якого утримується цей об’єкт, або потенційних покупців. Одночасно з поданням щодо включення до Переліку об’єкта соціальної сфери балансоутримувач подає  пропозиції щодо терміну збереження профілю діяльності, або можливості перепрофілювання відповідного об’єкта.

7.28. Приватизація майна об'єктів, віднесених до групи Ж, здійснюється способами продажу на аукцiонi, за конкурсом, викупу.

Першочерговій приватизації підлягають об’єкти, які використовуються не за призначенням, знаходяться в оренді або не функціонують.

7.29. Визначення способу приватизації об'єктiв групи Ж проводиться районною радою індивідуально, за результатами розгляду фактичного стану об’єкта та кон’юнктури ринку, на пiдставi заяв покупців або власною ініціативою згідно з чинним законодавством.

7.30. У разі, якщо  орендарем майна спільної власності територіальних громад району об’єкта групи Ж за згодою орендодавця здійснені за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення, його приватизації проводиться відповідно до пунктів 7.7 - 7.9 цієї Програми.

7.31. Вартість об'єктів встановлюється виключно на засадах незалежної оцінки.

7.32. Інформація про продаж об’єкта групи Ж на аукціоні та за конкурсом публікується не пізніше 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу.

7.33. Якщо на участь у аукціоні, конкурсі надійшла заява від одного покупця, то за рішенням сесії районної ради такий об’єкт групи Ж, може бути продано безпосередньо цьому заявнику за ціною, визначеною на підставі незалежної експертної оцінки.

7.34. У разі коли об'єкт групи Ж двічі виставлявся на продаж, але від покупців не надійшло жодної заявки, районна рада може винести на розгляд сесії питання щодо зниження (не більш, як на 30%) початкової вартості об’єкта.

         8. Основні зобов’язання власників об’єктів, що приватизуються

8.1. При приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад району, з метою збереження і розвитку життєзабезпечення району на власників об'єктів, що приватизувалися можуть покладатися зобов'язання щодо:

- підтримання приватизованих нежитлових приміщень в естетичному вигляді, проведення благоустрою прилеглої території, утримання в належному стані під'їзних шляхів, проведення необхідних ремонтно-будівельних робіт фасаду будинку;

- укладання договорів з юридичними або фізичними особами, що надають послуги, пов'язані з утриманням і експлуатацією приміщень;

- укладання договорів з відповідними організаціями про часткову участь у витратах щодо утримання та ремонту житлового будинку та прилеглої території;

- виконання вимог антимонопольного законодавства;

- утримання об'єктів соціально - побутового призначення;

- виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих для здоров'я умов праці та охорони навколишнього середовища;

- внесення інвестицій у формах, передбачених чинним законодавством;

- безпечного утримання об’єкта приватизації;

- плати за користування земельною ділянкою.

9. Вступ у права власності і порядок розрахунків за приватизовані об’єкти

9.1. Покупець об’єкта спільної власності територіальних громад району зобов'язаний провести оплату за придбаний об'єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта та суми ПДВ в повному обсязі протягом тридцяти календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

У разі порушення терміну оплати ціни продажу за укладеним договором покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несплаченої суми за кожний день прострочення, включаючи день проведеної оплати. Нарахування пені проводиться з моменту настання права на вимогу оплати.

Несплата покупцем 50 відсотків ціни об'єкта продажу протягом тридцяти календарних днів та/або не здійснення ним повного розрахунку за об’єкт протягом шістдесяти календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання договору купівлі-продажу у встановленому законом порядку.

У разі розірвання договору купівлі-продажу згідно з вимогами чинного законодавства, покупці сплачують штраф у розмірі 20 відсотків від ціни продажу об'єкта приватизації.

9.2. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця з моменту сплати його повної вартості та державної реєстрації.

                      10. Земельні відносини у процесі приватизації

10.1. Підприємства, що до початку приватизації мають у постійному користуванні земельні ділянки, після завершення процесу приватизації оформляють у встановленому законодавством порядку право власності або право оренди цих ділянок, або сервітуту.

10.2. Приватизація земельних ділянок під об'єктами незавершеного будівництва здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" і земельного законодавства.

10.3. Оформлення прав іноземних юридичних осіб, іноземців, осіб без громадянства на користування земельною ділянкою здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.

10.4. Уточнюються межі земельної ділянки, на якій розташоване підприємство, оформляється (у разі відсутності) земельний відвід, впорядковуються відносини землекористування, визначається та оформляється право земельного сервітуту відповідно до статей  98 - 102 Земельного кодексу України.

                             11. Заходи щодо виконання Програми

11.1. Організаційне забезпечення виконання Програми

Районна рада організовує роботу щодо виконання Програми приватизації та відчуження шляхом формування переліків об'єктів, що підлягають приватизації (відчуженню), внесення змін в ці переліки та здійснює інші заходи у відповідності з діючим законодавством.

При змiнi нормативно-правових актів, що стосуються питань приватизації, можуть змінюватись i доповнюватись положення даної Програми. Зміни затверджуються рішенням сесії районної ради.

Питання, не врегульовані даною Програмою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України з питань приватизації.

Термін дії цієї Програми – з моменту затвердження рішенням сесії районної ради до моменту прийняття та затвердження рішенням сесії районної ради чергової Програми приватизації майна об'єктів спільної власності територіальних громад району.

11.2. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

Районна рада публікує інформацію про приватизацію в терміни та в порядку, визначені законодавством.

11.3. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює районна рада.           

12. Фінансове забезпечення виконання Програми

Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються з районного бюджету  і використовуються на:

- проведення інформаційної діяльності з висвітлення процесів приватизації ;

- оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації (оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки комунального майна; оплату за виготовлення паспортів пам’яток архітектури та інших документів, необхідних при оцінці пам’яток; виготовлення технічної документації, свідоцтв на право власності, реєстрацію права власності та інші витрати) ;

- навчання працівників та підвищення кваліфікації з питань оцінки і приватизації майна ;

- оплату робіт з оформлення і передачі приватизаційних справ в архів.

 

Голова районної ради                                        Станіслав Гринчук