Голова Жмеринської районної ради

8 скликання

БЕШЛЕЙ

Анатолій Віталійович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


розпорядження


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 24.06.2011 р.                                                                                 № 33

 

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Жмеринській районній раді

 

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", враховуючи Указ Президента України від 05.05.2011р. № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", та керуючись статтею 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1.     Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі − Закон) розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Жмеринської районної ради стосовно інформації:

       що була отримана або створена в процесі реалізації районною радою, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

       що була отримана або створена апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та її органів, та яка знаходиться у володінні апарату районної ради.

      Виконавчий апарат Жмеринської районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

       адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб районної ради;

       стосовно інформації інших органів влади України;

       стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2.     Визначити керуючого справами виконавчого апарату  районної ради Паламарчука А.Г. відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий апарат районної ради.

3.     Організаційному та загальному відділам районної ради  :

       запровадити облік запитів на інформацію;

       забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради;

       забезпечити оприлюднення в установленому порядку інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію.

4.     Загальному відділу виконавчого апарату районної ради:

       внести зміни в установленому порядку до номенклатури справ на 2011 рік та в інструкцію з діловодства в Жмеринській районній раді та її органах;

       здійснювати реєстрацію запитів на інформацію.

5.     Головному бухгалтеру Жмеринської районної ради забезпечити:

       розрахунок та фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Закону в апараті районної ради;

       внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення загальним відділом виконавчого апарату районної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.

6.     Затвердити порядок забезпечення доступу до публічної інформації (додаток 1).

7.     Затвердити зразок форми для подання інформаційного запиту на отримання публічної інформації у виконавчому апараті районної ради (додаток 2).

8.     Затвердити перелік службової інформації у сфері діяльності районної ради (додаток 3).

9.     Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Гринчука С.О.

 

Голова районної ради                                                       Василь Малярчук