Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Увага! Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування


Жмеринською районною радою оголошується конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Жмеринської районної ради:

 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Жмеринська района рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

 

           Заступника керуючого справами начальника фінансово-      гсподарського відділу Жмеринської районної ради

-1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування (фінансова) не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в фінансовій сфері в бюджетних установах не менше 10-ти років. Знання Конституції України, законодавства стосовно служби в органах місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно ведення бухгалтерського обліку. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, АІС «Місцеві бюджети», «Logica».

 

         Головного спеціаліста, юриста,  загального відділу Жмеринської районної ради

 - 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, повна вища освіта за професійним напрямком «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; Знання Конституції України, , законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» ; основ діловодства, вільне володіння  державною мовою; вміння роботи на комп’ютері на рівні користувача; загальний стаж роботи юристом не менше 3-х років.

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи : заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність); 2 фотографії розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; копія документа, який посвідчує особу громадянина України; копія військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних); письмова згода на обробку персональних даних.

 

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування»,  "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції",  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідних посад виконавчого апарату Жмеринської районної ради.

 

Термін прийняття документів для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Звертатися за адресою: м. Жмеринка, вул. Б.Хмельницького 14, Жмеринська района рада, тел 5-07-46. 

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці  надається в загальному відділі Жмеринської районної ради.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України  та "Про запобігання корупції", «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень для кандидатів на заміщення вакантних посад

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 

Основні розділи Конституції України.

 

Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

 

Форма правління в Україні (стаття 5).

 

Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

 

Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

 

Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

 

Найважливіші функції держави (стаття 17).

 

Державні символи України (стаття 20).

 

Конституційне право на працю (стаття 43).

 

Конституційне право на освіту (стаття 53).

 

Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

 

Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

 

Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

 

Право громадянина України на вибори (стаття 70).

 

Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

 

Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

 

Державний бюджет України (стаття 96).

 

Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

Повноваження Президента України (стаття 106).

 

Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

 

Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

 

Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

 

Система судів в Україні (стаття 125).

 

Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

 

Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

 

Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

 

Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

 

Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 

Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

 

Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

 

Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

 

Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

 

Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

 

Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

 

Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

 

Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

 

Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

 

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

 

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

 

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

 

Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

 

Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

 

Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

 

Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

 

Встановлення своєчасності подання декларації. (стаття 51 2 ).

 

Повна перевірка декларації (стаття 51 3).

 

Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51 4).

 

Державний захист викривачів  (стаття 53).

 

Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

Антикорупційна експертиза (стаття 55).

 

Спеціальна перевірка (стаття 56).

 

Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

 

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

 

ІІІ. Перелік питань на перевірку знання Закону України

 

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Порядок формування рад (ст. 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Територіальні громади – первині cуб’єкти місцевого самоврядування   (ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 

 

Статут територіальної громади (ст.19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Матеріально – фінансова основа місцевого самоврядування (ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Постійні комісії Ради: мета створення, строк повноважень склад  (ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Функції постійних комісій рад (ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Депутат районної Ради повноваження, представницькі інтереси права, обов’язки ( ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 Виключна компетенція сільських, селищних міських Рад ( ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 Повноваження голови районної Ради ( ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 Повноваження заступника голови районної Ради (ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 Виконавчий апарат районної Ради ( ст. 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 Порядок формування рад ( ст. 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 Обов’язковість актів  і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

 Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами ( ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

ІV. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

Поняття служби та посадової особи в органах  місцевого самоврядування  (ст. 1,2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

Посади в органах місцевого самоврядування (ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст. 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення ( ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

 

 

V. Питання для перевірки знань чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень для кандидатів на заміщення вакантної посади

 

головного спеціаліста загального відділу, юриста.

 

Завдання Кодексу законів про працю України (ст. 1 КЗпП).

 

Основні трудові права працівників (ст. 2 КЗпП).

 

Гарантії забезпечення права громадян на працю (ст. 5 КЗпП).

 

 Колективний договір. Сфера укладення колективних договорів  (ст. 10,11 КЗпП).

 

Трудовий договір (ст. 21 КЗпП).

 

Підстави припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП).

 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП).

 

Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП).

 

Трудові книжки (ст. 48 КЗпП).

 

 Норма тривалості робочого часу. Початок і закінчення роботи (ст. 50,57 КЗпП).

 

 Функції прокуратури (ст. 2 Закону України «Про прокуратуру»).

 

 Засади діяльності прокуратури (ст. 3 Закону України «Про прокуратуру»).

 

 Система судоустрою (ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

Обов’язковість судових рішень (ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 Повноваження місцевого суду (ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 Повноваження апеляційного суду (ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 Повноваження вищого спеціалізованого суду (ст. 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 

 

VІ. Питання для перевірки знань чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень для кандидатів на заміщення вакантної посади

 

заступника керуючого справами, начальника фінансового – господарського відділу. 

 

Платники податку на доходи фізичних осіб ( ст. 162 Податковий кодекс).

 

Об’єкт оподаткування резидента ( ст. 163 Податковий кодекс).

 

Об’єкт оподаткування не резидента ( ст. 163 Податковий кодекс).

 

Загальний оподаткований дохід, його склад ( ст. 164 п.1.1 Податковий кодекс).

 

Перелік податкових соціальних пільг ( ст. 169 п. 1 Податковий кодекс).

 

Склад податку на майно ( ст. 265 Податковий кодекс). 

 

База оподаткування земельним податком (ст. 271 Податковий кодекс).

 

Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (ст. 1 Бюджетний кодекс).

 

Визначення понять: Бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання ( ст. 2 п. 1,2,7 Бюджетний кодекс).

 

Визначення понять: бюджетні кошти, залишок бюджетних коштів, розпорядник бюджетних коштів ( ст.2 п.11,25,18 Бюджетний кодекс).

 

Визначення понять, паспорт бюджетної програми, бюджетні асигнування ( ст.2 п.6,40 Бюджетний кодекс).

 

Бюджетний період ( ст. 3 Бюджетний кодекс).

 

Склад бюджетного законодавства ( ст. 4 п. 1 Бюджетний кодекс).

 

Визначення понять: кошторис, міжбюджетні трансферти, платіж

 

( ст.2 п. 30,32,41 Бюджетний кодекс).

 

Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань

 

( ст. 49 Бюджетний кодекс).

 

Структура місцевих бюджетів (ст. 63 Бюджетний кодекс).

 

 Склад  доходів загального фонду районних бюджетів (ст. 64 Бюджетний кодекс).

 

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів (ст. 69 Бюджетний кодекс).

 

Видатки та кредитування місцевих бюджетів (ст. 70 Бюджетний кодекс).

 

 Позики місцевим бюджетам  (ст. 73 Бюджетний кодекс).

 

Затвердження місцевих бюджетів (ст. 77 Бюджетний кодекс).

 

Звітність про виконання місцевих бюджетів (ст. 80 Бюджетний кодекс).