Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ ЖМЕРИНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


ЖМЕРИНСЬКА РАЙОННА РАДА ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ ЖМЕРИНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Шановні мешканці м. Жмеринка та Жмеринського району!


Якщо Ви постійно проживаєте на території м. Жмеринка , Жмеринського району та виявили бажання бути присяжним Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області, просимо Вас ДО 5 ГРУДНЯ 2019 РОКУ подати до Жмеринської районної ради за адресою: вул. Б.Хмельницького, 14, загальний відділ, такі документи:
1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області
2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).
3. Довідку з місця роботи (для працюючих).
4. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
5. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
Довідки за телефоном: (04332)50746.
Електронна адреса для листування: e-mail: zhmrada@ukrpost.ua
Довідкова інформація:
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом.
Не включаються до списків присяжних громадяни:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосудя.
5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.
Яка участь присяжного у кримінальному судочинстві?
Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.
Присяжний зобов’язаний:
1. Справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
2. Дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.
3. Виявляти повагу до учасників процесу.
4. Не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.
5. Виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.
Гарантії прав присяжних:
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.
На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.