Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


про початок формування конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття посад директора КНП «Жмеринський РЦ ПМСД» Жмеринської районної ради


Згідно п.18 ч.6 ст.55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  ч.9 ст.16   Закону України «Основи законодавства України  про охорону здоров’я»,  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094,  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників підприємств,установ,закладів, організацій-об’єктів спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району затвердженим рішенням 23 сесії 7 скликання від 12.07.2018 року, рішенням постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціального захисту населення, соціально-трудових відносин, роботи з ветеранами , прийнято рішення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря у вищевказаному закладі охорони здоров’я.

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення директора КНП «Жмеринський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Жмеринської районної ради запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу , та представників громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати розпорядження про проведення конкурсу).

До складу конкурсної комісії входить 6 (шість) осіб із врахуванням рівного представництва: від органу управління (2 особи); від громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я (2 особи); від трудового колективу відповідного закладу охорони здоров’я, які залучаються до складу конкурсної комісії на підставі протоколу зборів трудового колективу. (2 особи).

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються Жмеринською районною радою протягом 15 днів з моменту оприлюднення даного оголошення – до 17.00 години 19 липня  2019 року у вигляді листа на паперових носіях.

До листа додаються:

– згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», підписані особами, які пропонуються до складу конкурсної комісії;

– від громадської організації – з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

– від трудового колективу витяг із протоколу загальних зборів трудового    

Документи приймаються та реєструються за адресою: м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького ,14 Жмеринська районна ради.