Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


положення про комісію


 

ВИТЯГ

з положення про постійні комісії районної ради,

затвердженого рішенням 2 засідання 1 сесії Жмеринської

районної ради 8 скликання від 04 грудня 2020 року

 

Повноваження постійних комісій


 Постійна комісія районної ради з питань земельних ресурсів, реформування земельних відносин, агропромислового комплексу, охорони довкілля, раціонального використання надр.

Комісія з питань земельних ресурсів, реформування земельних відносин, агропромислового комплексу, охорони довкілля, раціонального використання надр (далі - комісія) вивчає та попередньо розглядає питання щодо розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, аналізує ситуацію у вказаних сферах, готує висновки та/або рекомендації з питань, які належать до повноважень ради та відносяться до компетенції цієї комісії.

Комісія розглядає програми з питань забезпечення діяльності агропромислового комплексу, вносить зміни, доповнення, подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин щодо:

-         розвитку сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, створення умов для обслуговуючих підприємств, підприємств переробної галузі;

-         розвитку лісових, мисливських і водних господарств району;

-         розвитку овочівництва, боротьби з раком картоплі та золотистою картопляною нематодою;

-         ефективного використання земель сільськогосподарського, лісогосподарського призначення та водного фонду району, підвищення їх продуктивності й охорони;

-         забезпечення державними установами ветеринарної медицини епізоотичного благополуччя району.

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

-         попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються районною радою і визначені в Земельному, Водному і Лісовому кодексах України та інших законодавчих актах України;

-         вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та організаційних умов діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання;

-         подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі та землекористувачів;

-         подає  свої  висновки   та  пропозиції  щодо   здійснення   заходів  для відновлення природних ресурсів, вживає заходи щодо їх захисту;

-         контролює хід виконання рішень сесій районної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр;

-         співпрацює з іншими постійними комісіями ради, науковими установами, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, щодо виконання програм економічного і соціального розвитку району;

-         збирає, аналізує та узагальнює інформацію з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічного благополуччя; організовує слухання з цих питань, в тому числі на пленарних засіданнях районної ради;

-         розглядає висновки, рекомендації, пропозиції тимчасових комісій, робочих груп з вивчення питань, що відносяться до компетенції постійної комісії;

-         попередньо розглядає питання щодо створення об’єктів природно- заповідного фонду на території району, здійснює контроль за виконанням відповідних рішень районної ради;

-         подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;

-         попередньо розглядає питання щодо надання погодження суб’єктам господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих відводів, вносить пропозиції районній раді з цих питань, готує відповідні проєкти рішень;

-         вивчає дотримання підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, законодавства, що регулює суспільні відносини у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, у межах компетенції вносить пропозиції з цих питань;

-         вивчає питання щодо участі суб’єктів господарювання надрокористувачів у соціально-економічному розвитку відповідної територіальної громади, вносить пропозиції з цих питань;

-         заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища;

-         заслуховує посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, з питань, що належать до компетенції постійної комісії;

-         спільно з постійною комісією з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин розглядає питання про виконання районного бюджету за попередній рік, проєкти районного бюджету та програми соціально-економічного розвитку на наступний рік, готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм, порядку використання коштів районного бюджету з виробництва, заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, збільшення надходжень від агропромислового комплексу до місцевих бюджетів;

-         заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу, лісового і мисливського господарств, водогосподарсько-меліоративного комплексу, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, епізоотичного благополуччя району;

-         бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє в організації їх виконання;

-         співпрацює з Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Головним управлінням статистики у Вінницькій області, Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області, Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Віноблагроліс», басейновим управлінням водними ресурсами річки Південний Буг «БУВР Південного Бугу»

-         готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

-         погоджує проєкти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів району;

-         розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному  цим  положенням  і  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.