Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


положення про комісію


 

ВИТЯГ

з положення про постійні комісії районної ради,

затвердженого рішенням 2 засідання 1 сесії Жмеринської

районної ради 8 скликання від 04 грудня 2020 року

 

Повноваження постійних комісій

 Постійна комісія районної ради з питань будівництва, комунального майна та приватизації, розвитку інфраструктури населених пунктів, інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування.

 

Комісія з питань будівництва, комунального майна та приватизації, розвитку інфраструктури населених пунктів, інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування (далі - комісія) здійснює аналіз стану, підготовку висновків та рекомендацій, розробку та попередній розгляд проєктів рішень щодо сфери будівництва, житлово-комунального господарства району, здійснення радою повноважень щодо володіння, користування і розпорядження об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебувають в управлінні районної ради, розвитку транспорту та іншої інфраструктури району, проводить аналіз ситуації в районі, вивчення, попередній розгляд цих питань, готує висновки та рекомендації з питань, які належать до повноважень ради та відносяться до компетенції цієї комісії.

 

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 

-         вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком житлово-комунального господарства району у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання послуг населенню;

 

-         здійснює контроль за виконанням рішень районної ради та районних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, власних висновків та рекомендацій;

 

-         вивчає та розглядає на своїх засіданнях питання, пов’язані із забезпеченням паливно-енергетичними        ресурсами господарського комплексу району, споживанням енергоносіїв, проєкти програм енергозбереження, заслуховує звіти про їх виконання;

 

-         бере участь у розробленні пропозицій щодо покращення роботи паливно- енергетичного комплексу району та впровадження нових енергозберігаючих технологій; районних програм по енергоефективності та впровадженню енергозберігаючих технологій на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Жмеринського району, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 

-         вносить пропозиції щодо перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу району, в першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та нетрадиційних (альтернативних) і поновлюваних джерел енергії;

 

-         вивчає пропозиції щодо реалізації комплексу заходів з енергозбереження, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 

-         заслуховує керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Жмеринського району з питань енергоефективності та енергозбереження;

 

-         у межах повноважень здійснює контроль за виконанням районною державною адміністрацією делегованих повноважень з питань житлово- комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження Жмеринського району;

 

-         сприяє діяльності теплогенеруючих і тепло-водопостачальних підприємств району, а також інших підприємств, що здійснюють експлуатацію, ремонт, наладку, реконструкцію та будівництво об’єктів комунальної теплоенергетики та водопостачання;

 

-         здійснює пошук й впровадження технічних рішень в галузі використання нетрадиційних джерел енергії;

 

-         здійснює контроль за виконанням комплексу робіт з реконструкції, будівництва, підвищення рівня експлуатації об’єктів комунальної енергетики, енергоспоживання, від проєктування до монтажу, наладки та здачі в експлуатацію;

 

-         створює тимчасові профільні комісії та робочі групи із залученням спеціалістів і науковців у галузі економіки та енергозбереження, представників громадських організацій та приватних підприємців, які працюють у цих галузях, розглядає висновки, рекомендації, пропозиції тимчасових комісій, робочих груп з вивчення питань, що відносяться до компетенції постійної комісії;

 

-          ініціює проведення перевірок та звертається до відповідних контролюючих органів із зверненнями про проведення перевірок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Жмеринського району з питань використання бюджетних коштів на заходи по енергоефективності та енергозбереженню.

 

-         погоджує програми соціально-економічного розвитку району у сфері будівництва, архітектури, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку, цільових програм з цих питань, заслуховує звіти про їх виконання;

 

-          розглядає районний бюджет в частині фінансування будівництва, архітектури, транспорту та зв’язку, вносить зміни до нього, затверджує звіт про його виконання;

 

-         розглядає та надає для узагальнення постійній комісії з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин пропозицій, зміни та доповнення до районного бюджету в частині фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту на території району;

 

-         розглядає та попередньо погоджує перелік об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції, включаючи дороги місцевого значення, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного та/або місцевого бюджету, та подає відповідні рекомендації на розгляд постійної комісії з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин;

 

-         аналізує в межах повноважень стан виконання інвестиційних проєктів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, що спрямовуються на ці цілі;

 

-         погоджує відповідно до законодавства України правила забудови територій та благоустрою населених пунктів району, розглядає звернення, пропозиції, скарги щодо даного питання;

 

-         готує пропозиції щодо визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб;

 

-         готує обґрунтування, внесення на розгляд та затвердження сесії районної ради схем планування, містобудівних програм, регіональних і місцевих правил забудови територій району у межах чинного законодавства;

 

-         контролює впровадження рішень органів державної влади, місцевого самоврядування при плануванні відповідних територій, комплексній забудові та реконструкції населених пунктів, проєктуванні та будівництві об'єктів житлово- цивільного і виробничого призначення, систем транспортного та інженерного забезпечення;

 

-         здійснює контроль за використанням і забудовою земель, визначених для містобудівних потреб, забезпечення можливості здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;

 

-         вивчає стан галузі дорожнього господарства району, аналізує обсяг фінансування та стан використання коштів, виділених на реконструкцію, ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на території району, готує висновки та рекомендації з цих питань;

 

-         бере участь у підготовці питань, пов’язаних із розвитком транспорту та зв’язку, розвитку населених пунктів, будівельної галузі, які вносяться на розгляд Жмеринської районної ради;

 

-         за дорученням керівництва ради або за власною ініціативою розглядає звернення, скарги, що стосуються транспортного сполучення та зв’язку на території району;

 

-         заслуховує звіти голови Жмеринської районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Жмеринської районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного розвитку району в галузі будівництва, архітектури, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку, розвитку інфраструктурних об’єктів, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення Жмеринською районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень у сфері капітального будівництва, архітектури, транспорту та зв’язку;

 

-         розглядає проєкти рішень щодо делегування Жмеринській районній державній адміністрації окремих повноважень ради у сфері будівництва та архітектури;

 

-         розглядає пропозиції в межах компетенції ради, щодо встановлення тарифів оплати транспортних, телекомунікаційних та інших послуг;

 

-         попередньо розглядає кандидатури на посади керівників закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Жмеринського району відповідно до профілю комісії та питання про припинення трудових відносин з відповідними керівниками;

 

-         у межах чинного законодавства та повноважень заслуховує звіти керівників підприємств незалежно від форм власності з питань, що стосуються напрямків діяльності комісії;

 

-         розглядає інші питання будівництва, архітектури транспорту та зв’язку, розвитку населених пунктів, які відносяться до компетенції ради законодавством України та відповідають профілю постійної комісії;

 

-         здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

 

-         попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність;

 

-         розглядає подання для призначення, звільнення, заохочення та стягнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

 

-         спільно з постійною комісією з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин затверджує та контролює виконання фінансових планів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

 

-         визначає доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

 

-         погоджує питання щодо відчуження, здачі в оренду, купівлі, передачі та списання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

 

-         встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

 

-         аналізує звіти про ефективність використання та хід і результати відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

 

-         за пропозицією сільських, селищних, міських рад вивчає питання щодо передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих територіальних громад;

 

-         сприяє взаємодії районної ради з органами державної влади та місцевого самоврядування, політичними партіями та об'єднаннями громадян, громадськими організаціями, засобами масової інформації, яка спрямована на розвиток партнерських відносин і поглиблення співробітництва, готує висновки і рекомендації з цих питань;

 

-         співпрацює з органами місцевого самоврядування в питаннях розвитку та європейської інтеграції, здійснює контроль за виконанням відповідних законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

 

-         вивчає та розглядає питання, пов'язані з проведенням єдиної державної зовнішньоекономічної політики на території району;

 

-         вивчає та розглядає питання щодо розширення на рівні територіальних громад партнерських Угод різнопланового, передусім торговельно-економічного, науково-технічного, та культурного співробітництва з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав, зокрема, з регіонами Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Литви, Румунії, Словаччини, Німеччини, Італії та іншими;

 

-         вивчає досвід органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;

 

-         вивчає та узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування на території району, вносить пропозиції щодо поширення позитивного досвіду;

 

-         координує питання щодо співпраці із асоціаціями органів місцевого самоврядування;

 

-         попередньо розглядає питання, що стосуються уточнення найменувань, перейменувань населених пунктів району або зміни їх категорії, готує клопотання районної ради з цих питань;

 

-         розглядає подання з питань внесення змін до адміністративно- територіального устрою району, готує рішення районної ради з цих питань.

 

Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

Комісія   у   питаннях,  які   належать до  її  відання,  та  в  порядку, визначеному  цим   положенням  і  Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.