Заступник голови Жмеринської районної ради

8 скликання

МУРАШКО

Віктор Миколайович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


положення про комісію


ВИТЯГ

з положення про постійні комісії районної ради,

затвердженого рішенням 2 засідання 1 сесії Жмеринської

районної ради 8 скликання від 04 грудня 2020 року

 

Повноваження постійних комісій

 

Постійна комісія районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин.

Комісія з питань бюджетно-фінансової діяльності, економіки, ринкових відносин (далі - комісія) вивчає та попередньо розглядає питання про виконання районного бюджету за попередній рік, проєкти районного бюджету та програм економічного та соціального розвитку на наступний рік, звіти про виконання районних програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

Комісія розглядає та затверджує річні фінансові плани комунальних підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад району, заслуховує звіти про виконання фінансових планів.

Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради:

-          готує та вносить на розгляд сесії районної ради питання з проблем бюджету та фінансів;

-          контролює хід виконання рішень сесій районної ради з питань бюджету;

-          проводить аналіз відповідності проєктів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;

-          співпрацює з іншими постійними комісіями ради, науковими установами, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, що стосуються районного бюджету, фінансів, виконання програм економічного і соціального розвитку району;

-          збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі на пленарних засіданнях районної ради;

-          при необхідності залучає правоохоронні та контролюючі органи, установи, які у разі потреби повинні надати відомості, які потрібні для здійснення своєї діяльності;

-          спільно з іншими комісіями районної ради, здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень щодо фінансування районних програм;

-          бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних коштів для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних програм, контролює їх виконання;

-          контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;

-          надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету, вносить відповідні пропозиції раді;

-          готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

-          розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному  цим  положенням  і  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.